Bestyrelsesreferat

Her på siden kan du læse bestyrelsens referater gennem tiden. De nyeste ligger først.

Overstregninger i dokumenterne skal sikre enkelte personer og andelshaveres personlivsret. Der er ikke tale om censur! Oue Kraftvarmeværk har advokatens ord for, at vores handling er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.