Firmaprofil

Under fanen “Firmaprofil” kan du finde informationer omkring bestyrelsen, deres referater og forslag for fremtiden for Oue Kraftvarmeværk. Endvidere finder du også værkets vedtægter, som du kan læse eller udskrive alt efter behag og behov.

Det er også under fanen, at du finder billedmateriale og informationer omkring rørnettet.

“Firmaprofil” og dens underfaner opdateres regelmæssigt. Større forandringer kan dog altid findes under “Nyheder”