Rørkort

Tryk på kortet for at se detaljer, om hvor varmerørene er placeret